Singer Jr. in museum Singer Laren

Lange tijd was er in de kunstgeschiedenis eigenlijk geen plaats voor William Henry Singer Jr. Hoewel een gewaardeerd landschapsschilder in zijn eigen tijd sloot hij ‘net te laat’ aan op het impressionisme en innoveerde hij te weinig om een plek op te kunnen eisen tussen de groten der aarde. Nu oude kunsthistorische taboes steeds meer doorbroken worden is ook Singer eens goed onder de loep gelegd. Recent onderzoek naar zijn oeuvre heeft geleid tot een overzichtstentoonstelling in museum Singer Laren.
Read more